image

За платформата

Какво представлява платформата?

Платформата „Аз съм доброволец в Сливен“ е създадена от Община Сливен. Инициативата е във връзка с епидемията от COVID-19 и възникващата необходимост от кадри за заместване или оказване на допълнителна помощ в лечебни заведения, детски градини, социални центрове и др. на територията на общината. Могат да се включат медицински и немедицински лица.

Участие

Кой може да участва?

В платформата всеки желаещ може да се регистрира като доброволец или работещ по заместване и при необходимост да окаже съдействие за определен период от време:

  • Лечебни заведения – само за медицински лица
  • Лечебни заведения – санитари и др. немедицински дейности
  • Общински кризисен щаб и организирани от него дейности – дезинфекция на обекти, организация за движение на критични места и др.
  • Социални центрове
  • Детски градини
  • В сферата на образованието
  • Специалисти от други сфери

Стъпки

Как да се включа?

Ако искате да се включите, можете да следвате тези прости стъпки

Регистрация

При регистрацията всеки кандидат трябва да попълни информация, която да ориентира платформата в какви случаи може да се използват неговите умения.

Връзка

Единствено упълномощено от Община Сливен лице има достъп до данните и възможност да определя необходимостта от доброволци, които да насочва към определени дейности.

Съдействие

При нужда, упълномощеното лице от Община Сливен ще се свърже с Вас, за да уточни естеството на необхотимата помощ и периода, в който тя ще бъде нужна.

Сфери

Сфери, които имат нужда от Вашата помощ

Основните сфери, за които към момента се набират доброволци.

Здравеопазване

За помощ в тази сфера може да се регистрира всеки доброволец, или желаещ за заместване, който има медицинско образование – лекар, медицинска сестра, акушер, фелдшер, лаборант и др., както и санитари, шофьори, поддръжка и др.

Социални дейности

Тази сфера има нужда от специалисти по социални дейности, психолози, трудотерапевти, патронажен персонал и др.

Административни дейности и транспорт

За доброволец или заместващ може да се запише всеки, който има опит в различни нива на администрацията, както и в сферата на транспорта – шофьори, механици и друг помощен персонал.

Образование и култура

Всеки, който притежава квалификация и опит в сферата на образованието и културата и желае да бъде доброволец или да замества, може да се регистрира в тази сфера – учители, възпитатели, дейци на изкуството и културата, помощен персонал и др.

Градска среда

Доброволци могат да помагат или заместват в дейностите по подобряване на градската среда – окосяване на тревни площи, почистване, строителни работи и др.

Търговия

В тази сфера могат да се регистрират доброволци или желаещи за заместване с опит в тази сфера – магазинери, касиери, доставчици и др.

Други

Ако не намирате своята специалност в посочените сфери, можете да се регистрирате тук, като опишете Вашата квалификация, опит и желание да бъдете доброволец или заместващ.

ЧЗВ

Често задавани въпроси

Намерете отговори на най-често задаваните въпроси по-долу:

Какъв е смисълът от доброволците ?

Доброволчеството е дълбоко хуманен и личен акт, насочен към доброто за другите, носещ удовлетворение от това да си полезен на обществото. Развива ценности като солидарност и съпричастност, помага за обогатяване на знанията, опита и уменията. Доброволчеството е начин да помогнеш за кауза, в която вярваш. То е начин на мислене.

Кой има достъп до моите данни ?

Подробна информация, относно защитата на Вашите лични данни за платформата „Аз съм доброволец“, можете да откриете на следния адрес: https://volunteer.sliven.bg/gdpr

Кога упълномощено лице от Община Сливен ще се свърже с мен ?

При необходимост от Вашата помощ в сферата, в която сте регистриран. Ще бъдете информиран за подробностите.

Кои предприятия могат да се възползват от услугите на доброволците?

Всички предприятия, институции и др., които са подали заявка за доброволци или се нуждаят от хора по заместване

Може ли фирми, които имат желание да помогнат в доброволческата кампания с дарения или труд, да се регистрират в платформата?

Всички предприятия, институции и др., които са подали заявка за доброволци или се нуждаят от хора по заместване

Цел на платформата?

Целта на платформата е централизирано събиране на данни за доброволците на територията на община Сливен. В безпрецедентната ситуация, в която се намира целия свят, е трудно за всички, но най-вече медиците, които са на първа линия и месеци наред упражняват професията си в необичайни и тежки условия. Нужда от подкрепа имат и социални центрове, детски градини и други структури.

Включи се

Община Сливен Ви благодари!

Изборът да бъдеш доброволец е личен и дълбоко хуманен акт. Всеки, който желае да бъде в помощ на обществото, може да се регистрира в платформата „Аз съм доброволец в Сливен“